accessologo-rond-gripoponderwijs

Overzicht. Inzicht. Grip.

Informatiemanagement voor het onderwijs

HR, Finance en leerlingen. Door de combinatie van informatie uit verschillende systemen biedt Accesso optimaal inzicht in uw organisatie.

Accesso biedt binnen één omgeving inzicht in de domeinen Finance, HR en Primair Onderwijsproces. Domeinen die nauw met elkaar samenhangen, want uiteindelijk draait het allemaal om de ontwikkeling van de leerling.

Personeel/ eHRM

Personeel/ eHRM

Niet iedere schoolorganisatie is hetzelfde. Maar wel alle eHRM data is waardevol!

Leerlingen

Leerlingen

Resultaten van de leerlingen. Een belangrijke pijler. Gecombineerde data geeft inzicht en biedt kansen.

Financiën

Financiën

De financiële gezondheid van uw school heeft invloed op het beleid.

Heldere en relevantie stuurinformatie

favicon

In het onderwijs is behoefte aan heldere, integrale managementinformatie. Informatie die direct beschikbaar is, eenvoudig zelf te analyseren en makkelijk te delen.

Dashboards en rapportages voor het MBO, VO en PO.

heldere stuurinformatie

Grip op uw schoolorganisatie

grip op onderwijs

Schoolorganisaties zijn de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Het verhogen van de leeropbrengsten en het rendement van de organisatie staan op de agenda van elk schoolbestuur. Kwalitatief hoogwaardige managementinformatie is essentieel bij het besturen van een organisatie of team.

Finance, HR en Onderwijsprestaties zijn drie belangrijke domeinen voor onderwijsorganisaties. Domeinen die nauw met elkaar samenhangen want uiteindelijk draait het allemaal om de ontwikkeling van de leerling. Accesso biedt binnen één omgeving inzicht in de domeinen Finance, HR en Primair Onderwijsproces.

Hoe krijgt ú optimaal grip? Bekijk de video.

Meer weten? Bel 0344 - 64 80 00

whitepaper-informatiemanagement

Wij delen onze kennis graag

Het mag bekend worden verondersteld: onderwijsbesturen staan voor grote uitdagingen. In een complexe omgeving geven zij richting aan hun onderwijsorganisatie en proberen zij mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Professionalisering en centralisering vragen om inzicht, grip en regie. Het onderwerp informatiemanagement is hiermee belangrijker dan ooit.

Het belang van een integrale blik op de organisatie maakt dat managementinformatie toenemend bestaat uit gecombineerde informatie. Informatie uit verschillende domeinen en ICT-systemen (bijvoorbeeld: leerlingvolgsystemen, financiële systemen, personele systemen en salarissystemen) moet bij elkaar worden gebracht. Op basis van dergelijke informatie kunnen bestuurders hun organisatie besturen.

grip

Gegevens optimaal combineren met een intelligent platform

grip op onderwijs

Een informatiemanagement oplossing, specifiek ontwikkeld voor de onderwijssector.

Onze software voegt data uit verschillende systemen samen en maakt daar een helder en begrijpelijk overzicht van.

Verspreide data

Gegevens uit verschillende domeinen en datasystemen worden gecombineerd. Onze specialisten zorgen dat alle gangbare systemen perfect ontsloten zijn.

Accesso; een intelligent platform

Onze software voegt data uit verschillende systemen samen en maakt daar een helder en begrijpelijk overzicht van. Met u kijken we hoe we de aanwezige data optimaal kunnen inzetten.

Inzicht in de feiten

Accesso levert rolgebaseerde dashboards en rapportages voor het MBO, VO en PO. Hiermee ziet u in één oogopslag hoe uw onderwijskwaliteit, HRM en financiën ervoor staan.

Grip op onderwijs

U weet hoe uw afdeling of organisatie ervoor staat. U heeft grip op de organisatie en kunt sturen op basis van feiten.

Dashboards én rapporten

Rapporten en dashboards staan in één omgeving. Alle belangrijke gegevens worden weergegeven in heldere dashboards en rapportages. Data is makkelijk zelf te analyseren en te delen. Accesso werkt in de cloud; dit betekent dat u áltijd en overal toegang heeft tot uw gegevens én de data altijd up to date is.

Eenduidige en heldere stuurinformatie geven overzicht, inzicht en grip.

Rolgebaseerd

Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig. Accesso onderscheidt drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en presenteert per niveau relevante stuurinformatie. Rolgebaseerde dashboards en rapportages voor het MBO, VO en PO.

Betrouwbare stuurinformatie die gebaseerd is op één dataset en daarmee éénduidig is.

Speciaal voor het onderwijs

De rapportages en dashboards in Accesso zijn specifiek voor het onderwijs ontwikkeld. Onze domeinexperts hebben ervoor gezorgd dat de rapportages en dashboards nauw aansluiten op de eisen van belangrijke stakeholders als DUO, Belastingdienst, CBS en Inspectie.
 
Met de betrouwbare overzichten kunnen middelen doelmatiger ingezet worden. U krijgt een grotere professionaliteit binnen de schoolorganisatie.

Bewezen technologie

Accesso is gebaseerd op de bewezen techniek van Birst. Birst is marktleider op het gebied van business intelligence in de Cloud. Accesso werkt met data uit alle gangbare systemen voor HR, Finance en Onderwijs.
 
Dit betekent eenvoud en gebruiksgemak, en geen zorgen over het applicatiebeheer.

Meer weten of demo aanvragen?

Bel 0344 - 64 80 00

Een open systeem

Accesso is een open systeem dat samenwerkt met alle bekende systemen op het gebied van eHRM, Finance en Onderwijs.