Webinar: Jaarrekening en jaarverslag

By Webinars

Op¬†1 december jongstleden vond ons webinar 'Jaarrekening en jaarverslag' plaats.¬
Een whitepaper over dit onderwerp komt binnenkort beschikbaar via deze website.
Liever kijken dan lezen? Speel dan het filmpje af.