Webinar: Sturen op basis van feiten

By Webinars

Op 26 januari jongstleden vond ons webinar 'Sturen op basis van feiten' plaats. 
De registratie is beschikbaar via YouTube.