accessologo-rond-gripoponderwijs

Overzicht. Inzicht. Grip.

Informatiemanagement voor het onderwijs

Het mag bekend worden verondersteld: onderwijsbesturen staan voor grote uitdagingen. In een complexe omgeving geven zij richting aan hun onderwijsorganisatie en proberen zij mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Professionalisering en centralisering vragen om inzicht, grip en regie. Het onderwerp informatiemanagement is hiermee belangrijker dan ooit.

Accesso biedt binnen één omgeving inzicht in de domeinen Finance, HR en Primair Onderwijsproces. Domeinen die nauw met elkaar samenhangen, want uiteindelijk draait het allemaal om de ontwikkeling van de leerling.

Personeel/ eHRM

Personeel/ eHRM

Niet iedere schoolorganisatie is hetzelfde. Maar wel alle eHRM data is waardevol!

Leerlingen

Leerlingen

Resultaten van de leerlingen. Een belangrijke pijler. Gecombineerde data geeft inzicht en biedt kansen.

Financiën

Financiën

De financiële gezondheid van uw school heeft invloed op het beleid.

Heldere en relevantie stuurinformatie

favicon

In het onderwijs is behoefte aan heldere, integrale managementinformatie. Informatie die direct beschikbaar is, eenvoudig zelf te analyseren en makkelijk te delen.

Dashboards en rapportages voor het MBO, VO en PO.

heldere stuurinformatie

Hoe krijgt ú optimaal grip? Bekijk de video.

Meer weten?

kennis delen

In onze whitepapers en webinars

Profiteer van onze kennis en download de whitepapers of bekijk de whitepapers. We bespreken actuele onderwerpen voor bestuurders en managers in het onderwijs.

Meer weten of demo aanvragen?

Bel 088 - 648 91 00